Rozličné príklady na výpočet uhlov

Vypočítaj uhly označené gréckimi písmenami.
a)


b)


c)


d)


e)


f)


Správne vypočítané uhly:
a) 120°
b) 40°, 50°, 40°
c) 120°, 180°, 0°, 120°
d) 720°
e) 60°
f) 20°