Príklady s uhlami na priamkach

Vypočítaj uhly označené gréckimi písmenami.
a)


b)


c)


d)


e)


Správne vypočítané uhly:
a) 130°
b) 80°
c) 36°
d) 80°
e) 30°