Príklady s uhlami v trojuholníku

Vypočítaj uhly označené gréckimi písmenami.

a)

b)


c)


d)


e)


f)


g)


h)


i)


j)


k)


Správne vypočítané uhly: a) 2.riadok: 18°, 123°, 39°
b) 45°
c) 2.riadok: podobné, ale nie zhodné
d) 70°, 110°
e) 40°
f) 90°, 60°
g) 84°40'
h) 69°
i) 134°, 80°, 54°
j) 111°
k) 100°