Príklady na osovú súmernosť

Ktoré príklady sú, a ktoré nie sú osovou súmernosťou?
a)


b)


c)


d)


e)


f)


g)


h)


i)


j)


k)
Osovou súmernosťou sú: b), f), g), i)