Príklady na stredovú súmernosť

Ktoré príklady sú, a ktoré nie sú stredovou súmernosťou?
a)


b)


c)


d)


e)


f)


g)


h)


i)


j)


k)
Stredovou súmernosťou sú: b), f), h), i)