D O U Č O V A N I E   
matematiky a základov na PC


               všetko v pohodlí Vášho domova...

NAJ.sk
                               counter.ihost.skcounter.ihost.sk

Domovská stránka

Moja maličkosť

Pre teba + cenník

Matematické stránky

Napíš mi

SladkaSue web

www.sladkasue.net    

Krátky čas života je dostatočne dlhý na dobrý a čestný život.

PRÍKLADY
Základná škola
Keď ťa čaká monitor9 alebo sa chystáš na strednú školu
Stredná škola
Keď ťa čaká monitor, maturita alebo sa chystáš na vysokú školu
Rady pred písomkami
Rady pred prijímačkami

s
Moja maličkosť
  Volám sa Zuzana Pravňanská, bývam v Trnave a mám ukončené 5-ročné štúdium na Trnavskej Univerzite - Pedagogická fakulta, so zameraním: učiteľstvo pre II. stupeň ZŠ so špecializáciou MATEMATIKA.

  V doučovaní žiakov ako na základných, ale tak i na stredných školách, či prípravách na monitor alebo maturitu mám niekoľkoročné skúsenosti s očakávaným pozitývnym úspechom.
Momentálne som na RD a dočasne nedoučujem.

  Zastihnúť ma môžete 23 hodín denne na telefónnom čísle:
ktoré si môžete vyžiadať prostredníctvom e-mailu

Vlastný vyhľadávací nástroj
SladkaSue web

čo je nové?!
Telefónne číslo na mňa si môžete vyžiadať prostredníctvom e-mailu

ZŠ, SŠ - PRAVDEPODOBNOSŤ

SÚSTAVY- Príklady na zmesi a sústavy dvoch rovníc o dvoch neznámych

POMER- Príklady na pomer a mierka mapy

Doučovanie aj počas LETNÝCH PRáZDNIN -

 

© bZuzana