D O U Č O V A N I E   
matematiky a základov na PC


               všetko v pohodlí Vášho domova...

NAJ.sk
                                   counter.ihost.skcounter.ihost.sk

Domovská stránka

Moja maličkosť

Pre teba + cenník

Matematické stránky

Napíš mi

Voľné a odsadené termíny doučovania

Krátky čas života je dostatočne dlhý na dobrý a čestný život.

PRÍKLADY
Základná škola
Keď ťa čaká monitor9 alebo sa chystáš na strednú školu
Stredná škola
Keď ťa čaká monitor, maturita alebo sa chystáš na vysokú školu
Rady pred písomkami
Rady pred prijímačkami
SladkaSue web

s
 *   *   *     D O U Č O V A N I E v T r n a v e   *   *   *

Personal Computer: 7€/60min.

  • základy práce s PC
  • práca v textovom(word), tabuľkovom(excel)
  • vytvorenie vlastnej e-mailovej schránky
  • orientácia na internete

MATEMATIKA: 7€ pre ZŠ, 8€ pre SŠ/60min.

(sobota a nedeľa) 8€ pre ZŠ, 9€ pre SŠ/60min.

  • učivo základnej a strednej školy
  • príklady na monitor9, maturitu
  • príprava na prijímacie pohovory SŠ a VŠ
  • poskytnutie doplňujúcich textov a príkladov podľa daného učiva

Doučovanie MATEMATIKY počas LETA: 8€ pre ZŠ/60min.čo je nové?!
Telefónne číslo na mňa si môžete vyžiadať prostredníctvom e-mailu

ZŠ, SŠ - PRAVDEPODOBNOSŤ

SÚSTAVY- Príklady na zmesi a sústavy dvoch rovníc o dvoch neznámych

POMER- Príklady na pomer a mierka mapy

Doučovanie aj počas LETNÝCH PRáZDNIN -

 

© bZuzana